Krásna Moskva
home | o nás | kontakt  


Preklady a tlmočenie

Kurzy ruštiny

Online cvičenia

Pekné pesničky

Filmová klasika

Ruská kuchyňa

Krásy Ruska

Užitočné odkazy


 Cesta: Ruštinaonline >> Online cvičenia


Online cvičenia


Slovesá tvoria základ všetkej komunikácie, preto prvé lekcie venujeme ich precvičovaniu. V lekciách sú použité najfrekventovanejšie slovesá.

Začiatočník (učenie)
Pokročilý (skúšanie)
Lekcia 1
Lekcia 2 (pripravujeme)

rustina online © 2009