Krásna Moskva
home | o nás | kontakt  


Preklady a tlmočenie

Kurzy ruštiny

Online cvičenia

Pekné pesničky

Filmová klasika

Ruská kuchyňa

Krásy Ruska

Užitočné odkazy


 Cesta: Ruštinaonline >> Preklady a tlmočenie


Preklady a tlmočenie


Ponúkame profesionálne prekladateľské služby s 15-ročnou praxou.

Dokážeme zabezpečiť 100% presný preklad akéhokoľvek textu z/do ruštiny z/do slovenčiny alebo v prípade potreby aj z/do angličtiny. Pracujeme s ruštinou a angličtinou aktívne každý deň.

Stále sa zdokonaľujeme a rozširujeme svoje poznatky z rôznych odborov.

Prekladáme krátke a aj dlhé texty:
- Krátke texty do 15 NS: články, prezentácie, emaily, zmluvy
- Dlhšie texty nad 30 NS: publicistika, odborná aj umelecká literatúra

Krátke texty vieme dodať v expresnom čase.
Pri preklade dlhších textov poskytujeme zľavy.

Všetky texty sú odovzdávané v definitívnej podobe, jazykové korektúry sú súčasťou ceny za preklad.

Referencie: www.chelemendik.sk (pravidelne preklady článkov, kníh)

Cenník prekladov:

Ceny sú udávané za 1 normostranu = NS = 1800 znakov vrátane medzier.

preklad z ruštiny do slovenčiny: 10 € za 1 NS
preklad zo slovenčiny do ruštiny: 12 € za 1 NS

Cena expresných prekladov závisí od dĺžky textu a času realizácie + 30 až 50%.
Na dlhšie texty zľava 10% v závislosti od dĺžky. Odborné texty - príplatok 15%.
Štandardná rýchlosť prekladu textu do 15 NS je 3 pracovné dni.

V oblasti tlmočenia z/do ruštiny ponúkame nasledovné služby:
- konzekutívne tlmočenie rokovaní a obchodných stretnutí
- simultánne tlmočenie v kabínke (konferencie, semináre, televízia, rozhlas)
- šušotáž (obchodné stretnutia, kde treba tlmočiť iba pre jedného človeka po šepky bez použitia kabínky)
- tlmočenie konferenčného hovoru cez telefón alebo skype, tlmočenie live chatu

Referencie: Jevgenij Pľuščenko v TA3, Markíze, STV a Fun rádiu, jar 2008

Cenník tlmočenia:

Ceny sú udávané za každú začatú hodinu.

Konzekutívne tlmočenie: 28 €
Simultánne tlmočenie: 32 €
Šušotáž: 28 €

Ak máte záujem o viac informácii a nezáväznú cenovú ponuku, môžete nás kontaktovať na adresách ruskeknihy@gmail.com alebo polina.chelemendikova@gmail.com


rustina online © 2009